Hva får kundene mine?
Foreldre og barn
Foreldre og barn som kommer til meg kan få hjelp med hvordan barnet kan utvikle selvbilde og selvtillit slik at barnet oppnår målene det ønsker. Foreldre skal lære hvordan de snakker med barn, ikke roper på de
Bedriftsledere eller innehavere
Ledere eller eiere av bedrifter klarer å stå i forskjellige situasjoner og lærer å ta ubehagelige avgjørelser og ikke minst fortelle om disse avgjørelsene uten å miste søvn og apetitt.

Spesielt ledere og eiere av boliger for personer med utviklingshemming og utviklingsforstyrrelser kan få hjelp med å bygge et godt fungerende team rundt sine klienter og teamet skal bli lært opp til å jobbe som en sveitsisk klokke og ta vare på sine vanskelige klienter uten at teamet bombarderes av klager fra pårørende og tilsynet.
The results
Foreldre
Foreldre kan bli mer lykkelige og ha mer tillit til seg selv og barnet. Kommunikasjon med barnet blir lettere og foreldre finner mer styrke i seg selv og blir mer stolt av sitt avkom. De kan få barn som kan respektere deres mening uten at barnet føler seg undertrykket.
Leaders
Ledere blir mer sikre i sine avgjørelser og skal ikke tenke mye hva andre mener om disse avgjørelsene. De blir mer akseptert som fornuftige og rettferdige ledere. Mange ledere for boliger eller institusjoner for personer med utviklingshemminger og forstyrrelser skal se sine klienter lykkelige og glade, bedre fungerende kollektiv og kan utvide sin business
Begynn med gratis
intervjuintervjuer